Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de hele website van Bevovini.be. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een inschrijving te verwezenlijken en een bestelling te verwerken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan alle informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Bevo bvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Bevovini/Bevo bvba of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bevovini. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Bevo bvba.

Verstandig alcoholgebruik

Bij Bevovini houden wij uiteraard van een goed glas wijn. Dat wil echter niet zeggen dat wij er ook daadwerkelijk voor pleiten dat men elke dag wijn drinkt. Integendeel, wij moedigen verstandig alcoholgebruik aan en staan ook achter de verschillende overheidscampagnes welke alcoholmisbruik proberen te voorkomen.

Bevovini/Bevo bvba verkoopt geen alcohol aan minderjarigen.